Asociacija

Asociacija „Pieno kelias" įregistruota 2015 gegužės 28 d. Asociacijos steigėjai: Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos", Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė, Telšių rajono vietos veiklos grupė ir Miglė Valaitienė.

Asociacijos „Pieno kelias“ tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, sprendžiant maršruto „Pieno kelias" vystymo Lietuvoje ir užsienyje klausimus, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti.

Asociacija „Pieno kelias“ skatina ir populiarina lėtą, ekologinį, etnografinį turizmą. Kita veiklos sritis  - Pieno kelio klasterio vystymas, skatinant mokslo, verslo, savivaldos, bendruomenės partnerystę, diegiant novatoriškas paslaugas, skatinant naujų technologijų diegimą, vystant visuomenės šviečiamąją veiklą apie pieno ir jo produktų vartojimą.

Asociacijos pirmininkė Laima Dockevičienė, išrinkta visuotinio narių susirinkimo 2015-05-26. Asociacijos būstinė Parko g. 5, Rietavas. Tel. +370 448 68 202, El.p. direktore@rietavovic.lt

Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.