Pirmasis darniojo turizmo konkursas

2017.04.25

Aktyviai dalyvaudamas įgyvendinant Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos Darniojo turizmo skatinimo metų programą, siekdamas skatinti darniojo turizmo plėtrą, pristatyti ir populiarinti Lietuvoje sukurtas darniojo turizmo iniciatyvas, Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyrius kartu su programos „Kurk Lietuvai“ dalyviais inicijuoja Pirmąjį darniojo turizmo konkursą.

Konkurse kviečiami dalyvauti kelionių organizatoriai, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos, turizmo informacijos centrai ir įvairios turizmo sektoriuje veiklas vykdančios bendruomenės (vietos veiklos grupės, nevyriausybinės organizacijos, amatų centrai, muziejai, nacionaliniai ir regioniniai parkai bei rezervatai ir kt.).

Teikiant paraišką reikia pasirinkti vieną iš konkurso kategorijų ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.

Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami per Penktąjį Lietuvos turizmo forumą.

Paraiškas galima teikti iki 2017 m. birželio 1 d.

http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/pirmasis-darniojo-turizmo-konkursas

Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.