Seminaras „Vietos gamybos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu”

2019.11.12

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 14 d. nuo 13.00 - 16.40 val. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre vyks žinių perdavimo seminaras „Vietos gamybos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu”.

Trumpas seminaro tikslo ir uždavinių pristatymas

Susitikimo metu bus ieškoma sprendimų, kurie sudarytų palankias sąlygas vietos maisto produktams dominuoti vietos rinkoje. Vietos ūkininkams ypač svarbu, kad vietos savivaldos finansiškai remiamas viešasis maitinimas (mokyklose, vaikų darželiuose, ligoninėse ir kt.) naudotų sezoninius vietos maisto produktus.

Pasaulinės konkurencijos sąlygomis nėra paprasta užtikrinti vietos maisto produktų dominavimą: savivaldybės gyventojai maitinsis maisto vietos produktais tik tada, kai savivaldybės lygiu pavyks veiksmingai paremti vietos ūkininkus ir maisto produktų gamintojus. Kitais žodžiais tariant, raktas į sėkmę glūdi savivaldybės administracijos, ūkininkų ir verslo atstovų, taip pat vietos bendruomenių lyderių gebėjime sudaryti teritorinį kontraktą, skirtą įvairiais būdais remti vietos produkcijos gamybą ir skatinti šių produktų vartojimą. Siekiant minėto tikslo naudinga susipažinti su kitų ES šalių gerąja patirtimi ir savivaldybės lygiu planingai kurti, taip vadinamą, vietos maisto sistemą.

Vietos maisto sistema remiasi bendradarbiavimu, apimančiu visus maisto grandinės etapus: nuo žemės ūkio produkcijos auginimo, perdirbimo iki realizacijos ir vartojimo organizavimo. Tik aiškiais tarpusavio įsipareigojimais susaistyta partnerystė leidžia ūkininkams geriau planuoti savo produkcijos auginimą ir realizavimą, o vartotojams užtikrina šviežių vietos produktų nenutrūkstamą tiekimą. 

Siekiant kurti sistemą, kuri aptarnautų ūkininkus ir vietos gyventojus, reikia žinoti, kaip vietos produktų gamybą ir realizavimą remia kitos ES šalys. Taip pat svarbu žinoti, kokios finansinės paramos, skirtos palaikyti vietos maisto gamintojus, galima tikėtis naujuoju ES paramos programavimo laikotarpiu 2021-2027 m.

Taip pat svarbu suvokti, jog vietos valdžia ir ūkininkai jau dabar savo rankose turi daug priemonių, kurių pagalba galima sustiprinti vietos ūkininkų produkcijos konkurencingumą vietos rinkoje. Ką galima konkrečiai nuveikti sprendžiant minėtus uždavinius ir bus kalbama susitikime, kuriame kviečiame dalyvauti maisto gamintojus, ūkininkus, vietos valdžios atstovus, LEADER programos administratorius, kaimo bendruomenių lyderius, įstaigų ir organizacijų vadovus.

Seminaro lektoriusRimantas Čiūtas, VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas.

Orientacinis nagrinėjamų temų sąrašas

Tema nr. 1 (45 min.) Trumpųjų maisto tiekimo grandinių (TMTG) ir įtraukios vietos maisto sistemos (VMS) kuriama nauda savivaldybių ir kaimo vietovių ilgalaikei plėtrai bei darniam vystymui. 
Tema nr. 2 (45 min.) Priemonės, padedančios valdyti vietos maisto produktų pasiūlos-paklausos balansą savivaldybės mastu.
Poilsis Kavos pertrauka.
Tema nr. 3 (40 min.) Bendruomeninių organizacijų indėlis kuriant įtraukią VMS savivaldybės mastu ir lokalias VMS, įgalinančias vietos ūkininkus bendradarbiauti su namų ūkių šeimininkais, nedalyvaujančiais vietos maisto produktų rinkoje.
Tema nr. 4 (40 min.) Senstančios visuomenės iššūkiai: konkrečių sprendimų paieška, siekiant, pasitelkus vietos ūkininkus, įgalinti pagyvenusius žmones apsirūpinti maisto produktais ir gerinti savo maitinimąsi.
Tema nr. 5 (10 min.) Seminaro pagrindinės išvados.
Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.