Anoniminė įmonių apklausa – „DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) GRĖSMĖS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PASEKMIŲ VERSLUI”

2020.03.31

Įvedus karantiną, LRV paskelbė 2,5 mlrd. EUR dydžio ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, su kuriuo galima susipažinti paspaudus čia.

Mokesčių mokėjimo atidėjimo be palūkanų, darbo vietų prastovose dalinio finansavimo, kitos paramos verslui priemonės jau veikia, ir įmonės jau gali jomis naudotis. Verslo likvidumo ir papildomo finansavimo priemonės bus prieinamos per INVEGĄ. Daugelio anksčiau INVEGA administruotų priemonių (paskolų, suteikiamų su individualiomis garantijomis ar įtraukiamomis į garantuotus paskolų portfelius, dalinio paskolų palūkanų kompensavimo) sąlygos, yra atnaujintos, ir jomis verslas jau gali naudotis, kreipdamasis tiesiogiai į INVEGĄ ar kreditavusius bankus. Su atnaujintomis INVEGA priemonių sąlygomis galite susipažinti paspaudus čia.

Dėl jau turimų įsipareigojimų, įmonės turi kreiptis į kreditavusius bankus ir lizingo bendroves. Dėl palūkanų kompensavimo įmonės turi kreiptis tiesiai į INVEGA.

Taip pat šiuo metu vyksta ir naujų pagalbos verslui priemonių sąlygų aptarimas, ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (LPPARA) atstovai aktyviai dalyvauja šiame procese. Tačiau siūlant priemonių sąlygas, būtina žinoti, kokioje realioje situacijoje yra atsidūrusios įmonės. Tuo tikslu LPPARA vykdo anoniminę įmonių apklausą – „Dėl koronaviruso (covid-19) grėsmės mažinimo priemonių pasekmių verslui”. Šia apklausa siekiame įvertinti viruso pandemijos ir dėl to įvestų apribojimo priemonių pasekmes verslo subjektams. Remiantis apibendrintais apklausos rezultatais siūlysime valstybės institucijoms efektyviausias verslo rėmimo priemones.

Apklausa anoniminė, jūsų atsakymas bus naudojamas tik apibendrintiems rezultatams vertinti ir jokiu būdu ar forma nebus interpretuojamas ar naudojamas individualiai, tačiau labai svarbu, kad atsakymai atspindėtų realią jūsų verslo situaciją, nes nuo to priklausys galutinių priemonių turinys ir nauda verslui. Dėkojame už anketai pildyti skirtą laiką!

Anketa - www.surveymonkey.com/r/WQZLNXX

Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.