Mobilus „Pieno kelio“ konsultavimo biuras išvyksta į Švediją!

2015.07.13

2015 m. liepos 14 - 19 d. mobilus „Pieno kelio“ konsultavimo biuras išvyksta į Karlshamne, Švedijoje vyksiančią Baltijos jūros festivalio regioninių produktų mugę.

Devynios moterys, vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ atstovės tris dienas vyksiančioje mugėje pristatys „Pieno kelio“ maršrutą bei dalyvius, VVG „Rietavo iniciatyvos" vykdomus projektus, regioninius produktus ir taip supažindins švedus su Rietavu, Žemaitija ir Lietuva. Dar vieną dieną jos lankysis ūkiuose, turizmo paslaugų teikėjų objektuose.

Išvyka yra dalis VVG „Rietavo iniciatyvos“ vykdomo projekto „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija" Nr. 4PV-KE-10-1-001513.

Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.