Apskritojo stalo susitikimas „Viešojo sektoriaus maisto strategijos ir viešieji pirkimai Lietuvos regionuose ir savivaldybėse”

2020.02.11

ES Interreg projektas SBFOODINNO (South Baltic Food Innovation) kartu su Rietavo turizmo ir verslo informacijos centru kviečia Jus į Rietavą, į apskritojo stalo susitikimą.

Viešojo sektoriaus skatinama maisto plėtra yra viena iš trijų projekto SBFOODINNO darbo paketų temų, kurio tikslas – skatinti maisto sektoriaus įmonių augimą, pasitelkiant viešojo sektoriaus rinką.

Projekto metu vykdomų tarpvalstybinių ir tarpsektorinių veiklų pagalba formuojami gerosios praktikos pavyzdžiai, kaip galima skatinti ir stimuliuoti inovacijų diegimą ir įgyvendinimą Pietų Baltijos regiono maisto sektoriaus įmonėse per viešąjį sektorių.

Įvairūs viešojo sektoriaus institucijų, tarp jų savivaldybių, universitetų, klasterių ir mažų bei vidutinių regioninio maisto sektoriaus įmonių (MVĮ) atstovai rinksis diskusijoms, inspiracijoms ir tarptautiniam žinių pasidalijimui.

SUSITIKIMO TIKSLAI:

  • pristatyti SBFOODINNO projektą, veiklas ir pasidalinti žiniomis bei rezultatais, sutelkiant dėmesį į viešojo sektoriaus skatinamą maisto sektoriaus įmonių plėtrą, augalinių baltymų potencialą ir maisto sistemos žemėlapius;
  • apžvelgti ir plačiau susipažinti su skirtingomis Lietuvos savivaldybių maisto strategijomis, nukreiptomis į smulkųjį ir vidutinį verslą ir pasidalinti gerąja patirtimi;
  • padiskutuoti ir išgryninti aktualias temas ir idėjas SBFOODINNO renginiui Rietave 2020 m. pavasarį.

SUSITIKIMO INFORMACIJA:

Renginio data ir laikas - 2020 m. vasario 13 d. 10.00 - 16.00 val.

Renginio vieta - Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, Parko g. 5, LT 90311 Rietavas.

Renginio kalba - lietuvių k. (sinchroninis vertimas užsienio svečiams).

PROGRAMA:

09.30 - 10.00 val. Registracija, pasitikimo kava
10.00 - 10.10 val. Renginio šeimininkų sveikinimo žodis
10.10 - 10.25 val. ES Interreg SBFOODINNO (South Baltic Food Innovation) projektas – veiklos ir rezultatai, daugiausia dėmesio skiriant viešojo sektoriaus skatinamai maisto plėtrai bei augaliniams baltymams
10.25 - 10.35 val. Pieno kelias (RIetavo TVIC) kelionė SBFOODINNO projekte ir artėjantys renginiai
10.35 - 11.00 val. Informacija iš projekto: atvejai iš Danijos apie savivaldybių strategijas, nukreiptas į smulkų ir vid. verslą 
11.00 - 11.20 val. Kavos pertrauka
11.20 - 12.45 val. Diskusijų raundai su pertrauka: Lietuvos savivaldybių maisto strategijos, nukreiptos į smulkųjį ir vidutinį verslą; atvejai, pastebėjimai, refleksijos
12.45 - 13.00 val. Trumpas apibendrinimas
13.00 - 14.00 val. Pietūs
14.00 - 15.00 val. Workshop’as Maisto sistemos žemėlapiai (ang. Food System Mappings)
15.00 - 15.15 val. Kava ir desertas
15.15 - 16.00 val. Bendros dalyvių išvados ir pasiūlymai/rekomendacijos renginiui Rietave balandžio 23-24 d.

Papildoma informacija bei registracija: Rasa Baliulevičienė, vadybininke@rietavovic.lt, tel. +370 640 17312. Dalyvavimas tik su kvietimais.

Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.